09.09.2019

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

_______________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

________________ 20192112812_________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

АТ «Одесаобленерго» планує будівництво двоколової ПЛ-110 кВ Кароліно-МІЗ-Овідіополь-МІЗ

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

від ПС 110 кВ МІЗ до ПЛ-110 кВ Овідіополь-Кароліно. Планована ПЛ 110 кВ пройде від  ПС

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

110/35/10кВ «МІЗ до існуючої опори № 43 ПЛ 110 кВ Овідіополь – Кароліно, у тому числі через акваторію Дністровського лиману». Для планованої ПЛ 110 кВ прийняті типові двоколові проміжні залізобетонні опори та типові анкерні металеві опори. Довжина повітряної лінії 110 кВ по Білгород-Дністровському району буде складати 4130 м, по Овідіопольському району - 837 м, по місту Білгород-Дністровський (заходи на ПС 110/35/10кВ «МІЗ») 170 м, по Дністровському лиману - 5650 м. В адміністративному відношенні  траса двоколової ПЛ-110 кВ Кароліно-МІЗ-Овідіополь-МІЗ від ПС 110 кВ МІЗ до ПЛ-110 кВ Овідіополь-Кароліно пролягатиме на території Білгород- Дністровського та Овідіопольського районів Одеської області, по землях міста Білгород-Дністровський, Шабовської ОТГ та Роксоланівської ОТГ, відповідно, в обхід Національного парку Нижньодністровський. Функціональне призначення ПЛ 110 кВ – передача електричної енергії.

2. Суб’єкт господарювання

Акціонерне товариство «Одесаобленерго», код ЄДРПОУ 00131713,  

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, будинок 28 "Б"

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

тел. (048)705-20-59, (048)705-22-59, факс (048)705-20-79, e-mail: kanc@od.energy.gov.ua

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

___________________________________________________________________________             місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця ____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35                   (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,                              Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Одеській області                                                   нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

05.09.2019 року о 10:00 годині, приміщення конференц-зали АТ «Одесаобленерго»

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

за адресою: 65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, будинок 28 "Б"

Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Липківського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 187 аркушах.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля                       (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) Овідіопольський РЕМ Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Дзержинського, 7, з 19.05.2019 р.,

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість                                        головний інженер Думін Олександр Іванович, тел. 050-490-63-74, (04851)3-50-32

може ознайомитися з документами, контактна особа)

2) Білгород-Дністровський РЕМ Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 42, з 19.05.2019 р., головний інженер Шульженко Віктор Юрійович, тел. 050-015-25-88, (04849)6-55-77

 

3) АТ «Одесаобленерго» 65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, будинок 28 "Б", з 19.05.2019 р., головний фахівець Дегтярьова Тетяна Едіссонівна, тел. (048)705-20-72, 705-21-17