06.11.2018

Пенсійний фонд інформує

Щодо виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам

Правові відносини  внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованої території України, врегульовано Законом України “Про забезпечення   прав і  свобод  внутрішньо  переміщених  осіб”  від  20.10.2014  № 1706-VII (із змінами).

Призначення та виплата пенсії особам, місце проживання/перебування яких зареєстровано на тимчасово непідконтрольній території України, здійснюється у порядку, визначеному постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2014    № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08.06.2016 №365 ”Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” та постановою Пенсійного фонду України  від 07.07.2014 № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та   м. Севастополя”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 затверджено Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі Порядок).

Відповідно до п.5 Порядку  для відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках – її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.

Пунктами 11, 12 вищезазначеного Порядку, визначено, що комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у м. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – Комісія) приймають рішення про призначення (відновлення) соціальної виплати з моменту припинення її виплати.

Комісія  розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня  отримання  такого повідомлення.

Орган, що здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, на підставі рішення Комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

Виплата пенсій громадянам України, які переміщуються  на територію нашої області з тимчасово окупованої території АР Крим проводиться після надходження паперової пенсійної справи та рішення Комісії. Із районів проведення антитерористичної операції – після надходження електронної пенсійної справи та рішення Комісії. За взятими на облік електронними пенсійними справами виплата пенсій здійснюється за додатковими відомостями.

Не проводиться виплата пенсії таким категоріям пенсіонерів із числа  внутрішньо переміщених осіб:

померлим пенсіонерам;

тим, які не отримали довідку про взяття на облік, як внутрішньо переміщені  особи  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014    № 509;

по яких не надійшло рішення Комісії;

не відкрито рахунок в АТ «Ощадбанк»;

якщо не отримано електронних або паперових (з АР Крим) пенсійних справ.

Причинами зупинення виплати пенсії можуть бути: закінчення терміну виплати (пенсії по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника); виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон або зміна місця проживання в межах України.

Для  ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та  забезпечення виплати їм пенсій здійснена  емісія  платіжних карток, які  одночасно є пенсійними  посвідченнями, на виконання  Постанови Кабінету  Міністрів України  від  14.03.2016 № 167.

Відповідно до  Постанови  правління Пенсійного фонду України від 08.04.2016  № 7-1, якою затверджено Порядок емісії платіжних карток, облік виготовлення електронних пенсійних  посвідчень здійснює публічне товариство “Державний  ощадний банк України”.

Звернення за виготовленням ЕПП здійснюється до органів Пенсійного  Фонду  України  на  підставі поданої заяви, паспорту та  довідки  про взяття на облік  внутрішньо переміщеної особи. 

З метою надання підтримки громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, належного рівня їх соціального захисту і безоплатної правової допомоги, в об’єднаних  управліннях  Пенсійного фонду України Одеської області забезпечено функціонування “гарячих” телефонних ліній, розроблено буклети з інформацією про порядок виплати пенсій, визначено посадових осіб, які проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу із пенсіонерами, що приїхали для тимчасового перебування.

 

Начальник Овідіопольського відділу

з питань призначення, перерахунку

та виплати пенсій Чорноморського

ОУ ПФУ Одеської області                                                                                О.Мойсєєва