11.07.2019

Пенсійне забезпечення інвалідів війни (учасників бойових дій)

Питання соціального захисту ветеранів війни врегульоване Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». В зв’язку з цим дана категорія осіб має право на вибір закону, відповідно до якого обчислюватиметься розмір їхніх пенсій, тому важливим критерієм є правова обізнаність зазначеної категорії осіб щодо пенсійного забезпечення з метою нарахування найбільш високого розміру  пенсії.

Під час обчислення пенсій по інвалідності за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» їх розмір визначають у встановлених відсотках від середньомісячного заробітку особи залежно від групи інвалідності: І група – 100%, ІІ група – 80%, ІІІ – група 60% від  відповідних сум грошового забезпечення (заробітку). У разі, якщо розмір пенсії інваліда, обчислений таким чином, не досягає мінімального розміру, встановленого законодавством, така пенсія забезпечується мінімальним розміром: І група – 285%, ІІ група – 255%,  ІІІ група – 225% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тим особам, кому виповнилось 85 років із числа учасників бойових дій незалежно від групи інвалідності - 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Щодо визначення права та розміру пенсії призначеної згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон) зазначимо, що згідно ст. 115 Закону право на встановлення зазначеної пенсії  мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років для чоловіків та не менш як 20 років у жінок.

Розмір пенсії за віком визначають за нормами ст. 27 і з врахуванням норм статті 28 Закону та залежить від страхового стажу та заробітку особи. Також згідно постанови КМУ від 28.12.2011 року № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» визначено, що учасникам бойових дій, щомісячний розмір пенсійних виплат яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії встановлених законодавством, окрім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  165% від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для осіб, що втратили працездатність, виплачують щомісячну державну адресну допомогу в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.  Державна адресна допомога передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 Постановою Кабінету Міністрів України (далі КМУ) від 26.06.2019 року № 543 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» внесені зміни до абзацу другого пункту 1постанови КМУ від 28.07.2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» з 01.07.2019 року:

 

Найменування

%(від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 1564,00 грн.)

Сума, гривні

Особам з інвалідністю І групи

650

10166,00

Особам з інвалідністю ІІ групи

525

8211,00

Особам з інвалідністю ІІІ групи

360

5630,00

 

 

Водночас хочемо наголосити, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і органів Міністерства внутрішніх справ Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, котрі обіймали штатні посади у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, які входили до складу діючої армії в періоди бойових дій, відносяться до учасників бойових дій однак права на зниження пенсійного віку вони не мають, оскільки в той час працювали, а не відбували військову службу, тобто не мали статусу військовослужбовця.

 

 

Начальник відділу з питань призначення

та перерахунків пенсій № 14 управління

пенсійного законодавства                                                                                           О.КЮССЕ