07.02.2018

Інформація щодо надання Овідіопольським РЦЗ послуг клієнтам з інвалідністю

Клієнти з інвалідністю в центрі зайнятості можуть обслуговуватися за стандартною технологією або із застосуванням спеціального підходу.

Послуги для осіб з інвалідністю передбачають групове, масове та індивідуальне обслуговування осіб з інвалідністю спеціалістами центру зайнятості, а також створення можливостей клієнтам для самостійного пошуку роботи.

Для самостійного пошуку роботи в Овідіопольському районному центрі зайнятості створені умови для доступу до загальнодержавної бази вакансій в мережі Інтернет, зокрема шляхом встановлення комп'ютеру вільного доступу до бази даних та на паперових носіях, що розвішуються на стендах у секторі самостійного пошуку роботи, а також - розміщення інформації на Web - порталах Державної служби зайнятості. З 1 лютого 2018 року введено в дію веб-сторінку Одеського ОЦЗ: http://ode.dcz.gov.ua  
          У такий спосіб людина з інвалідністю, яка бажає знайти роботу, може отримати необхідну їй інформацію та скористатися оголошеннями про вакантні робочі місця без допомоги спеціаліста з працевлаштування, або, зібравши певну інформацію, звернутися до нього. Якщо після самостійного підбору вакансій шукачу роботи з інвалідністю потрібна додаткова інфор¬мація чи консультації, йому призначають зустріч зі спеціалістом з працевлаштування, який безпосередньо надає йому індивідуальну допомогу. Функції спеціаліста з працевлаштування осіб з інвалідністю:


– вивчення індивідуальної ситуації клієнта шляхом проведення співбесіди, а також ознайомлення з даними ІПР, документами особи, попередньою оцінкою спеціаліста з профорієнтації (освіта, професія, тривалість та причини безробіття, причини інвалідності, вивчення обмежень та особливих потреб при працевлаштуванні, пов'язаних зі станом здоров'я тощо);


– визначення потреб та очікувань особи з інвалідністю щодо роботи (чи є потреба в навчанні, додатковій профорієнтації, психокорекції, інформа¬ції, тренінгах, спеціальних засобах та пристосуваннях, супроводі тощо);


– надання інформації про наявні вакансії, права осіб з інвалідністю на отримання послуг центру зайнятості та їх обов'язки щодо виконання рекомендацій із працевлаштування:


– складання індивідуальної програми працевлаштування на основі вивчених потреб та побажань особи, укладання соціального контракту;


– підбір підходящої роботи відповідно до побажань особи з інвалідністю, з урахуванням її освіти, кваліфікації, місця проживання, функціональних обмежень та медичних показників; інформування клієнта з інвалідністю про вимоги до кандидатів на запропоновані вакансії, зміст робіт, умови роботи тощо;


– організація професійного консультування шукачів роботи з інвалідністю та, за потреби, професійного навчання для подальшого працевлаштування;
– моніторинг виконання заходів Індивідуальної програми працевлашту-вання та рекомендацій. Координація процесу надання послуг клієнтам з інвалідністю інших профільних спеціалістів центру чи сторонніх установ та організацій;


– спілкування з роботодавцем щодо працевлаштування клієнта з інвалідністю: аналіз умов праці та виробничих завдань в межах вакантної посади, презентація професійних якостей шукача роботи, консультування роботодавців щодо створення спеціального робочого місця або адаптації робочого місця до потреб особи з інвалідністю;
– організація співбесіди шукача роботи з інвалідністю з роботодавцем щодо працевлаштування;
– моніторинг працевлаштування – забезпечення зворотного зв'язку з роботодавцем та особою з інвалідністю.


Так, протягом 2017 року за сприянням у працевлаштуванні до Овідіопольського районного центру зайнятості звернулись 9 осіб з інвалідністю, не зайнятих трудовою діяльністю, 2 з яких не досягли пенсійного віку, всі особи охоплені профорієнтаційними послугами. Станом на 01.01.2018 року за сприянням служби зайнятості 3 особи працевлаштовано. В Овідіопольському РЦЗ було зареєстровано 5 вакансій, на які, за інформацією роботодавців, могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю. Станом на 01.01.2018 року в базі вакансій Овідіопольського РЦЗ  вищезазначених вакансій не має.

 

МИ ПРАЦЮЄМО, ЩОБ ПРАЦЮВАЛИ ВИ!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Реєстрація в службі зайнятості


Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.


Реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, підлягають усі незайняті громадяни, які звернулися до служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання зареєструватись у службі незалежно від причини звільнення з підприємства, установи, організації.


Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.


Згідно зі ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ, зі змінами та доповненнями, реєстрація особи як такої, що шукає роботу, провадиться за місцем проживання громадянина після пред'явлення ним паспорта і трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів, що їх замінюють. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають посвідку на постійне проживання.


Постановою Кабінету Міністрів від 20.03.2013 р. № 198 затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

У разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості.


Відповідно до абзацу другого п. З вказаного Порядку, у разі, коли громадянин не має паспорта або він поданий до органу внутрішніх справ для оформлення чи переоформлення, може бути пред'явлена довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).


За відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільнені з військової служби, також військовий квиток (абзац третій п. З Порядку).


Для реєстрації в державній службі зайнятості громадяни подають копії документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), що зберігаються в їх особових справах (абзац шостий п. З Порядку).


4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для реєстрації подаються:

1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.

 

Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування і про самостійне працевлаштування затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460) та від 27 серпня 2010 р. N 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2365).

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 473)

 

2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

-         є внутрішньо переміщеними особами;

-         проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

(абзаци третій та четвертий підпункту 2 пункту 4 замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 473)

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

 

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.

(підпункт 3 пункту 4  із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 313)

Якщо громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився від підходящої роботи, він не може бути визнаний безробітним.


Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами та доповненнями. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.


Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами, остання редакція діє з 04.07.2015 р.)


Відповідно до статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (далі – Закон) допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в Державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої статті 31 Закону тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін, тобто тривалість Вашої допомоги по безробіттю буде становити 270 днів з початку виплат.

Відповідно до статті 23 Закону застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу: до 2 років – 50 відсотків; від 2 до 6 років – 55 відсотків; від 6 до 10 років – 60 відсотків; понад 10 років – 70 відсотків. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків; у подальшому – 70 відсотків.

Відповідно до статті 23 Закону обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням визначається Порядком № 1266.

Овідіопольський районний центр зайнятості знаходиться за адресою: смт. Овідіополь, вул. Одеська, 19-А


Довідки за телефонами : 3-25-07 та 3-12-82.