07.02.2018

Роз’яснення щодо надання послуг роботодавцям

Відповідно до статті 26 та частини другої статті 27  Закону України «Про зайнятість населення», яка набула чинність з 30.05.2013 року  та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.04. 2013 № 347  Затверджено «Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

 Цим законом затверджено порядок надання компенсації роботодавцям  витрат  у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності .

Роботодавець несе відповідальність  за забезпечення гарантій зайнятості, за які виплачується компенсація, до закінчення двох років з дня працевлаштування .

Якщо суб’єкт малого підприємництва відповідає   переліку  пріоритетних  видів економічної діяльності для створення нових робочих місць  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року №347 а саме:

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА НАДАННЯ

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИХ ПОСЛУГ   код згідно з КВЕД – 01

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ код згідно з КВЕД -10

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА

КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ код згідно з КВЕД -35

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

код згідно з КВЕД-36

БУДІВНИЦТВО код згідно з КВЕД-41

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ

 ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ код згідно з КВЕД-45

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА

КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ код згідно з КВЕД-49.3

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ код згідно з КВЕД-55

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ код згідно з КВЕД-58

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ код згідно з КВЕД-75

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ код згідно з КВЕД -81

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК код згідно з КВЕД-90

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ код згідно з КВЕД-95