Молодіжні клуби-досвід соціального служіння інтересам територіальної громади


Забезпечення якісного та суспільно-корисного дозвілля для підлітків та молоді – нагальна потреба нашого суспільства. Організація молодіжних клубів за інтересами – одна із самих ефективних форм соціальної роботи із молоддю.

З 26 по 29 березня 2014 року в селі Петродолинське на базі Міжнародної біблійської школи пройшов семінар-тренінг присвячений актуальним проблемам організації та розвитку клубів, як форми соціальної роботи із молодіжним контингентом. В роботі семінару взяли участь фахівці із соціальної роботи Овідіопольського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді С.М. Агеєнко та О.Є. Цвігун.

В ході семінару було визначено основні напрямки та передумови організації соціальної роботи у формі молодіжних клубів.

За визначенням, клуби за інтересами та молодіжні організації покликані створювати сприятливі передумови для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян України, захисту їх конституційних прав, поліпшення соціально-економічних умов життя молоді, розвитку її громадянської і трудової активності та формування духовної культури.

Важливо, що молодь, здійснюючи вибір інтересів та захоплень, стає членом певної системи, відчуває свою єдність, і ця система являє собою ядро відповідної субкультури.

Клуб – це, насамперед, форма соціальної та професійної корпорації, своєрідна статусна група. Можна виділити такі функції клубної діяльності:

- реалізація потреб молоді в спілкуванні;

- обмін формами організації вільного часу;

- творча, інтелектуальна, організаційна самореалізація молодої людини;

- удосконалення знань і змін в обраному виді діяльності;

- додаткова освіта;

- актуальна можливість навчитися здійснювати вибір діяльності групи та нести за це відповідальність.

Клубна робота обов’язково передбачає спілкування молоді та дорослих, це світ суджень, суперечок, переживань, спільного накопичення досвіду, особливий центр вільної дискусії.

Забезпечення ефективності роботи клубів здійснюється при наявності наступних факторів:

- підліткам надається можливість вибору форм і видів діяльності та спілкування. Людина стає активною в тій діяльності, яку обрала добровільно і самостійно, за своїми бажаннями та інтересами;

- відповідність змісту спілкування інтересам та потребам дитини. Зацікавленість вказує на значимість та цінність для особистості предметів об’єктивного світу;

- здійснення реалізації вікових потреб підлітків у самовираженні, самоствердженні і самовизначенні;

- наявність різностатевої і різновікової аудиторії, що дозволяє накопичувати досвід різних соціальних ролей;

- дотримання законів і принципів організації дозвіллєвої діяльності.

Для клубної форми спілкування молоді характерний рух від реалізації індивідуальних потреб, через включення в соціальну діяльність до соціально схваленого стилю життя. Реалізація функції розвитку й духовно-ціннісної орієнтації припускає спрямування на такі цінності як соціальний оптимізм, соціальну активність, демократизм, суспільне самоврядування, соціальну відповідальність.

Змістовні функції клубу передбачають:

- соціальний досвід в організації дозвілля;

- організацію взаємодії у сфері неформального спілкування дорослих та дітей на основі спільних інтересів;

- організація досвіду самопізнання, саморозуміння.

- індивідуальну допомогу молоді у виборі улюблених занять, друзів і товаришів, у вирішенні проблем міжособистісної взаємодії.

Дитячо-підлітковий клуб за інтересами в залежності від конкретних умов, може забезпечити залучення молодих людей до занять фізичною культурою, включення в соціальне спілкування та гру з ровесниками та дорослими, спільне дозвілля. Заняття справою, що подобається людині та забезпечує релаксацію, розрядку, зняття психологічної напруги.

Схильність до так званих «клубних» форм поведінки виникає у критичні періоди життя, наприклад, у підлітків - в період кризи перехідного віку, коли спілкування з однолітками є однією із найважливіших передумов розвитку; у молоді - коли виникає бажання реалізовувати свої творчі здібності.

Таким чином, дійшли до висновку, про те, що вдало організовані клубні об’єднання можуть стати тим інструментом, який забезпечить максимально широкі можливості для реалізації здібностей і талантів нашої молоді, створить умови для задоволення потреб у спілкуванні, самовизначенні, самовираженні та самоствердженні.

Враховуючи вищесказане, можна рекомендувати соціальним працівникам, які працюють з дітьми та молоддю, використовувати у своїй роботі такі форми як клуби за інтересами.

С.М. Агеєнко, фахівець із соціальної роботи Овідіопольського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді