Про утворення районної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності

У К Р А I Н А

 

ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

смт Овідіополь

 

12.01.08              № 8

 

 

 

Зареєстровано в Овідіопольському

районному управлінні юстиції

від 24 січня 2008 року

за № 05/238

 

 

 

Про утворення районної координаційної ради з питань запобігання

поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та

подолання дитячої безпритульності

 

На підставі ст. ст. 6, 22, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації, Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” та розпорядження обласної державної адміністрації від 05 листопада 2007 року № 749/А-2007 “Про внесення доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2006 року № 699/А-2006 “Про утворення обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу” для забезпечення реалізації державної політики у галузі соціального захисту дітей, з метою запобігання сирітства, забезпечення їхніх прав, свобод і законних інтересів:

2

1. Утворити районну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності, затвердити її склад та Положення про неї (додаються).

 

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 23.11.2006 року № 1534 “Про утворення районної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу”.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Воротнюка О.В.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                Н.А.Чегодар


  ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Овідіопольської

районної державної адміністрації

12.01.08 № 8

 

 

 

Зареєстровано в Овідіопольському

районному управлінні юстиції

від 24 січня 2008 року

за № 05/238

 

 

 

 

Положення

про районну координаційну раду з питань запобігання поширенню

ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності

 

1. Загальні положення.

1.1. Районна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності (далі – Рада) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. Рада є координаційним, дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів влади та її взаємодію з громадськими організаціями з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями Ради є:

2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву місцевих органів виконавчої влади, відповідних громадських та релігійних організацій.

 

2

2.2. Розроблення та внесення на розгляд районної ради та обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої та регіональної політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, на туберкульоз, наркоманії та подолання дитячої безпритульності.

2.3. Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та наркоманію, організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації в районі.

2.4. Інформування обласної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності, районної ради та громадськості про стан справ з протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності.

2.5. Розроблення та внесення на розгляд районної державної адміністрації проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності, а також проектів актів з питань забезпечення виконання зазначених програм.

2.6. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених заходів.

2.7. Розроблення та внесення на розгляд районної ради обґрунтування та пропозиції щодо фінансування районних програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та подолання дитячої безпритульності.

3. Рада має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно від форм власності, необхідну для виконання покладених на Раду завдань.

 

3

3.2. Утворювати в разі потреби консультаційні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших організацій незалежно від їх форми власності (за згодою керівника).

3.3. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських, релігійних організацій з питань боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, наркоманією та подолання дитячої безпритульності.

3.4. Запрошувати для участі у засіданні Ради в разі потреби інших осіб, які не є членами Ради.

3.5. Організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо, для реалізації програм щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та подолання дитячої безпритульності в районі.

4. Рада зобов’язана:

4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та подолання дитячої безпритульності в районі.

4.2. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації програм запобігання поширенню ВІЛ- інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та подолання дитячої безпритульності в районі.

5. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

6. Голова Ради має двох заступників, один із яких є представником місцевих органів виконавчої влади, другий – представник організації людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, або громадських ВІЛ-сервісних організацій.

7. Організація роботи Ради:

7.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання.

4

7.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не менше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться в разі потреби.

7.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Члени Ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.

7.4. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один із його заступників.

7.5. За дорученням голови Ради підготовку проведення засідань здійснюють заступники голови та секретар.

7.6. Рішення Ради приймається двома третинами голосів присутніх на засіданні її членів.

7.7. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує голова Ради (у разі його відсутності – заступник голови) та її секретар.