Обмеження розміру пенсії

За статтею 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами, внесеними згідно із Законом від 06.12.2016р. № 1774-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” тимчасово, з 1 січня до 31 грудня 2017р. особам (крім інвалідів 1 та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п.1 ст. 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015р. № 889-VІІІ “Про державну службу”, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України , “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії/ щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п.1 ст. 10 Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб які втратили працездатність.

Пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. № 22-1, визначено, що документами, які підтверджують, що особа не працює(не провадить діяльності, пов’язаної з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, далі-єдиний внесок), є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу  та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. У разі відсутності в зареєстрованої (узятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та пояснення обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи подати оригінал трудової книжки.

У разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з одержанням доходу,що є базою для нарахування єдиного внеску) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з одержання доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи- підприємця) через подання заяви. 

У разі звільнення (припинення діяльності, пов’язаної з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску) особа повідомляє орган,що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення (припинення діяльності, пов’язаної з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску) через подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника який діє на підставі виданої йому довіреності посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням .

При цьому відповідно до п.2 ч.2 ст. 16 Закону особа подає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості ( копію трудової книжки із записом про звільнення та /або копію цивільно-правового договору).

За статтею 7 Закону України від 08.07.2010р. № 2464-VІ “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг за цивільно-правовим договорами єдиний внесок нараховується.

Отже, під час роботи, в тому числі на підставі  цивільно-правового договору, у 2017 р. пенсія виплачується в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.  

Водночас на суму одержуваної винагороди,що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів,  інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їхньої праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської винагороди,нарахованої на відповідному підприємстві, та на винагороди за відкриття, винаходи й раціоналізаторські пропозиції та їхнє використання, не нараховується єдиний внесок. Це передбачено п.9 Переліку видів виплаь, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністров України від 22.12.2010 р. №1170.    

 

Головний спеціаліст Овідіопольського відділу обслуговуванн громадян

Чорноморського об’єднаного УПФУ Одеської області                                                                                                                                              С.М.Бєлінська