Зміни до виплати пенсій військовим пенсіонерам

Пенсія в разі втрати годувальника:

 

  Законом № 1678-VIII внесено зміни до статті 1-2 та статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з якими право на отримання пенсії в разі втрати годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті «а» статті 20 закону № 2262-ХІІ, надано дружині (чоловіку) годувальника незалежно від факту його (її) роботи або проходження військової служби.

  Відповідно до пункту «д» статті 30 Закону № 2262-ХІІ пенсія в разі втрати годувальника призначається дружині (чоловіку) або одному з батьків чи діду, бабусі, брату або сестрі незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не  досягли  8-річного віку,  і  не  працює. 

При  цьому  до  прийняття  Закону  № 1678 – VIII дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті «а» статті 20 Закону № 2262-ХІІ, мали право на отримання пенсії в разі втрати годувальника незалежно від того, працюють вони чи ні.

Проте в період проходження військової служби дружина (чоловік) годувальника, зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8-річного віку, не мали права на отримання пенсії в разі втрати  годувальника. 

 Змінами,  внесеними  до Закону  № 2262-ХІІ  Законом  № 1678- VIII, з 13 листопада 2016 року право на отримання пенсії в разі втрати годувальника надано дружині (чоловікові) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті «а» статті 20 Закону № 2262-ХІІ, зайнятим доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8-річного віку, в період проходження військової служби.

 Пенсія в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли), зокрема внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), призначається в розмірі 70 % від грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.  Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається в розмірі 90 % від грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

 Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» (зі змінами) розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2016 року становитиме 1247 грн., відповідно розмір пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону  № 2262-ХІІ не може бути нижчим за 2494 грн.

 

Про виплату пенсій мобілізованим:

 

Відповідно до статті 2 Закону військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Пенсіонерам, з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до Національної поліції, органів та підрозділів цивільного захисту,

податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

 

Головний спеціаліст Овідіопольського відділу

обслуговування громадян                                                                                                                                                                                                   Козяр О.Б.