Повідомлення

ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування

громадської ради при Овідіопольській районній державній адміністрації

5 травня 2017 року розпорядженням голови  райдержадміністрації від 05.05.2017 № 77/А-2017 було утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 5 осіб.

11 травня 2017 року відбулося перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Овідіопольській районній державній адміністрації.

Були затверджені тексти даного Повідомлення та оголошення в місцеві ЗМІ про підготовку установчих зборів.

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Овідіопольській районній державній адміністрації відбудуться  12  червня 2017 року.

Початок зборів: 15.00

Місце проведення: Овідіопольська районна державна адміністрація, зал засідань (смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169).

До уваги представників громадськості! Розпочато формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати до ініціативної групи пакет документів (зразки додаються):

-             заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства 

-             рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

-             біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-             копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-             інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років;

Уважно прочитайте пам'ятку та вивчіть зразки документів!

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Овідіопольській районній державній адміністрації

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Овідіопольській районній державній адміністрації просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.   Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2.   До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (див. додаток 1.1).

3.   Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов’язковим.

4.   Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вам надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді: на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 шр. (разом із можливим розміщенням на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на сайті Овідіопольської районної державної адміністрації у розділі «Кандидати до складу громадської ради при райдержадміністрації».

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером 3-51-11 або (098) 406 29 66..

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Овідіопольській райдержадміністрації

Примітка: Документи приймаються уповноваженим представником ініціативної групи до 2 червня 2017  р. включно з 10.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169, каб.  № 319. Тел: (098) 406 29 66.

Додаткова інформація: Інститути громадянського суспільства, які діють менше 2 років, надають інформацію за період своєї діяльності.

 Зразки документів

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

1.

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Овідіопольській райдержадміністрації

 Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 11 лютого 2013 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при Овідіопольській райдержадміністрації.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.    Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.    Копії документів про легалізацію ІГС.

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2010-2012 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви.

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 М.П. (за наявності)

 Додаток 3.2

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

2.

Витяг з протоколу

засідання правління ______ районної громадської організації «Нове життя»

____ ____________ 2012 року                                                                               №___

м. Кіровоград

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В.,Круглова Л.В. Термін: до 10 січня 2013 року.

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

 

 3.   Додаток 3.3

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради  

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

 

Голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Кіровоград

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українська російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Кіровоградської міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

 02.1999 до т.ч.

 

голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Кіровоградської міської організації «ДЕНЬ»

 Особисті досягнення голова громадської ради при КіровоградськомуМВК

Контактна інформація

м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail: budesh@ya.net

 Можливий напрямок роботи у громадській раді

комісія з питань регуляторної політики

4. Додаток 3.4

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом

20___-20___ років

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту,мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2014-2016 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.