Шановні громадяни! 


У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами Овідіопольської районної державної адміністрації, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити голову районної державної адміністрації (тел. 04851 3-51-11) та/або спеціально уповноважених на це осіб за тел. (04851 3-15-85)

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page3 .

Повідомлення може бути подано :

-   Без зазначення авторства (анонімно)   

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, голова районної державної адміністрації продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

-  Із зазначенням авторства   

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

     -  Письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу: 67801, смт. Овідіополь, вул.   

Т.Шевченко, 169

     -  Електронною поштою на адресу  rda_zagal@ovidiopol.odessa.gov.ua,    

        vudra_ira@ukr.net,

     -  На особистому прийомі громадян голови районної державної адміністрації (1-й та 3-й   

      понеділок місяця з 8-00 до 13-00)

     -  Завідувачу сектору внутрішнього аудиту та антикорупційної діяльності, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи апарату Овідіопольської районної державної адміністрації – у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 13-00 до 14-00)  кабінет 102.        

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону - голова Овідіопольської районної державної адміністрації вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до статті 55 Конституції України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

 

Бланк повідомлення про корупцію