У К Р А Ї Н А

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

Н А К А З    

 

 

13.03.2019                                        Овідіополь 

                                             № 6

__________________________________________________________________________

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року                № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання                    та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції                     України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення сесії районної ради                                      від 14.02.2019 року № 477-VII «Про районний бюджет Овідіопольського  району                на 2019 рік»

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік головного розпорядника коштів районного бюджету – Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, що додаються.

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення районної

державної адміністрації                                                                          О. ВЕРБИЦЬКА

 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813011    _1030  Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим                      категоріям громадян відповідно до законодавства                            

    (код)         (КФКВК)                                (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 573 380,0 гривень, у тому числі загального фонду – 8 573 380,0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 22.10.1993р. №3551-ХII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України від 20.12.1991р. №2011-ХII «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей»

Закон України від 18 листопада 2004 року № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни»

Закон України від 24.03.1998 року №203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких осіб та їх соціальний захист»

Закон України від 28.02.1991р. №796-XІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України від 26.04.2001р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 року №94 «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Постанова Кабінету міністрів України від 31.03.2003 №426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу»

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8 573 380,0

0

8 573 380,0

Усього

8 573 380,0

0

8 573 380,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

кошторис

8 573 380,0

0

8 573 380,0

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів пільг (включаючи членів сім’ї)

чол

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

3800

0

3800

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн./міс. на одного пільговика

 

188,0

0

188,0

4

якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                    _________             О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                             __________              І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813012  1060   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг                           

    (код)         (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 488 920,0 гривень, у тому числі загального фонду – 20 488 920,0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 21.10.1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг

20 488 920,0

0

20 488 920,0

Усього

20 488 920,0

0

20 488 920,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

кошторис

20 488 920,0

0

20 488 920,0

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів субсидій

чол

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

 2108

0

2108

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

грн./міс. на одного пільговика

 

810,0

0

810,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих  послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

 

 

 

13.03.2019 р. N 6

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

 0800000

 

Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

 0810000

 

 Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

 0812144

0763 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1570400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1570400,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р № 283/437 (із змінами);

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 р. № 477-VIІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

 

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення ефективної медичної політики

         

 

7.

Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

 1.

Відшкодування вартості препаратів інсуліну 

     

 

9.

Напрями використання бюджетних коштів

 

гривень

 

 

 

 

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

Відшкодування вартості препаратів інсуліну  

1570400,00 

– 

1570400,00 

 

Усього

 1570400,00

– 

1570400,00 

 

                   

 

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

 

 

 

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

 

Усього

 

                   

 

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 Обсяг видатків на відшкодування вартості препаратів інсуліну

Тис. грн.

кошторис 

1570400 

– 

1570400

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Нецукровий діабет, хворих

осіб

ОМК ф.12

3

3

2.2

Цукровий діабет, дорослі, хворих

осіб

ОМК ф.12

370

370

2.3

Цукровий діабет, діти, хворих

осіб 

ОМК ф.12 

28 

– 

28 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

 Середні витрати на одного хворого

грн. 

 

3916 

– 

3916 

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

 Рівень захворюваності в порівнянні з попереднім роком

 

1,11 

– 

1,11 

 

Начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

 

 

 

 

 

 

 О.М. Вербицька

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

Начальник фінансового управління Овідіопольської РДА

 

 

 І.О. Каранфілова

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

 

 

 

13.03.2019 р. N 6

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

 0800000

 

Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

 0810000

 

 Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

 0812146

0763 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 448000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 448000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р № 283/437 (із змінами);

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 р. № 477-VIІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

 

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення ефективної медичної політики 

         

 

7.

Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

 1.

Відшкодування вартості лікарських засобів по Урядовій програмі «Доступні ліки» 

     

 

9.

Напрями використання бюджетних коштів

 

гривень

 

 

 

 

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

Відшкодування вартості лікарських засобів по Урядовій програмі «Доступні ліки»

448000,00 

– 

448000,00 

 

Усього

448000,00

– 

448000,00 

 

                   

 

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

 

 

 

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

 

Усього

 

                   

 

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів по Урядовій програмі «Доступні ліки»

тис. грн.

кошторис 

448000 

– 

448000

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Серцево-судинні захворювання, хворих

осіб

ОМК ф.12

44092

44092

2.2

Бронхіальна астма, хворих

осіб

ОМК ф.12

383

383

2.3

Цукровий діабет II типу, хворих

осіб 

ОМК ф.12 

876

– 

876

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

 Середні витрати на одного хворого

грн. 

 

9,88 

– 

9,88 

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

 Рівень захворюваності в порівнянні з попереднім роком

 

0,99 

– 

0,99 

               

 

Начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

 

 

 

 

 

 

 О.М. Вербицька

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

Начальник фінансового управління Овідіопольської РДА

 

 

 І.О. Каранфілова

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ / розпорядчий документ
        Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
       
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
        13.03.2019 р. N 6
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
             
1. 0813104   Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0813104   Овідіопольський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104   Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідність
   
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3687060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3683060,00  гривень та спеціального фонду - 4000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України (Закон України 28.06.1996 № 254/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.06.2010 № 2456-VI); Закон України від 23.11.2018  №2629- VІІI «Про Державний бюджет на 2019 рік»; Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; рішення сесії Овідіопольської районної ради від  14.12.2019р. №3477-VІI «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік»; Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»; Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги».
 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки територіальними центрами соціального обслуговування надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.
             
7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
 
             
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
             
9. Напрями використання бюджетних коштів          
  гривень          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування 3683060,00 4000,00 3687060,00
Усього 3683060,00 4000,00 3687060,00
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  - - - -
Усього      
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат       -  
1.1 кількість установ од. положення 1 - 1
1.2 кількість відділень од. положення 2 - 2
1.3 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 53,75 - 53,75
  у тому числі       -  
1.3.1 фахівці з соціальної роботи(соціальної допомоги вдома) од. штатний розпис 1 - 1
1.3.2 соціальний працівник од. штатний розпис 2 - 2
1.3.3 соціальний робітник од. штатний розпис 43 - 43
1.3.4 інших спеціалістів од. штатний розпис 5,75 - 5,75
1.3.5 інших працівників од. штатний розпис 2 - 2
2 продукту       -  
2.1 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб журнал обліку 1039 - 1039
2.1.1 у тому числі з V групою рухомої активності осіб журнал обліку 10 - 10
2.2 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг) осіб журнал обліку 1039 - 1039
2.3 кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно осіб журнал обліку 1039 - 1039
3 ефективності       -  
3.1 чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника) осіб журнал обліку 11 - 11
3.2 середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік грн журнал обліку 3544,81 - 3544,81
4 якості       -  
  відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг % журнал обліку 100 - 100
             
             
Начальник управління соціального захисту населення Овідіопольької райдержадміністрації
       
    О. М. Вербицька
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Начальник фінансового управління Овідіопольськой райдержадміністрації        
    І. О. Каранфілова
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження          
М. П.          

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 
13.03.2019 року  № _6___

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. _____08_____ __ Управління соціального захисту населення
                        (код)                             (найменування головного розпорядника)

2. _____081____ ___ Овідіопольський районний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  
                        (код)                             (найменування відповідального виконавця)

3. _____081____ ___3105_____ __ Надання  реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
                        (код)                      (КФКВК)                   (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 956 597,00 гривень, у тому числі загального фонду –    

        956 597,00  гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

    Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р.  № 254к/96-ВР)

     Бюджетний Кодекс України  (Закон України від 08.07.2010 р.  № 2456-VI)                                     

    Закон України  від 06.10.2005 року  № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2005р. № 877 «Про затвердження Типового положення  про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

    Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 80 «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг»

    Розпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації від 22.08.2006р. № 1048»Про створення Овідіопольського районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

    Положення про Овідіопольський  районний  центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями затверджене Розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації від 18.11.2009р. № 1343

 Наказ Міністерства Соціальної Політики України від 18.05.2015р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

    Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

   Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963  «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

   Постанова Кабінеті Міністрів України від 23.03.2011р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

    Постанова Кабінеті Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів(ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки».

    Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України « Про позашкільну освіту».  

    Наказ Міністерства Освіти України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

   Наказ Міністерства Освіти України від 15.04.1993р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

  Закон України від 23.11.2018 р.  № 2629-VIІІ «Про державний бюджет  України на 2019 рік»

  Рішення сесії Овідіопольської районної рада від 14.02.2019 року № 477-VІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Надання  реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

7. Мета бюджетної програми: Реабілітаційні послуги  -  система  медичних, психологічних, педагогічних,        фізичних,        професійних,       трудових, фізкультурно-спортивних,  соціально-побутових заходів, спрямованих на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи  з  метою  сприяння  її  інтеграції  в суспільство.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

                                                                            (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання  реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

956 597,00

-

956 597,00

Усього

956 597,00

-

956 597,00

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

                                                                            (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання  реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

956 597,00

-

956 597,00

Усього

956 597,00

-

956 597,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

одиниць

Мережа

1

-

1

1.2

Кількість штатних працівників

осіб

Штатний розпис

10

-

10

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість осіб, які відвідували центр

осіб

 

70

-

70

2.2

Надано  послуг, у тому числі:

Кількість послуг

Річна звітність в одеський обласний центр соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, управління праці та соціального захисту населення

4675

-

4675

 

Психологічні

750

-

750

 

Соціально-педагогічних

3200

-

3200

 

Соціально-медичних

110

-

110

 

Юридичних

15

-

15

 

Інформаційних

600

-

600

2.3

Кількість проведених заходів

одиниць

30

-

30

3

ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Середньорічні витрати на одну особу, яка відвідала центр

гривень

Річна звітність в одеський обласний центр соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, управління праці та соціального захисту населення

13665,67

-

13665,67

3.2

Cередня кількість наданих  послугу за день

одиниць

18

-

18

3.3

Середньомісячна заробітна плата працівників центру

гривень

6284,14

-

6284,14

4

якості

 

 

 

 

 

4.1

Збільшення кількості осіб , яким надано послуги

%

х

+9,375

-

+9,375

4.2

Збільшення проведених заходів

%

х

+25

-

+25

 

Начальник управління соціального
захисту населення Овідіопольської РДА                     __________  ______О.М. Вербицька______
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник фінансового управління                             __________  ______І.О. Каранфілова_______
 Овідіопольської РДА                                                                                   (підпис)                         (ініціали та прізвище)           

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________ № ______

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1. _0800000        Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
                        (код)                             (найменування головного розпорядника)

2. _0810000___ _Овідіопольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді______
                        (код)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0813121_1040_Утримання та забезпечення діяльності цетрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді__
                        (код)     (КФКВК)                   (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1094360,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1094360,00  гривень та спеціального фонду – ___0___ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _ Закон України (про соціальні послуги), Положення Овідіопольського  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Конституція України, Бюджетний кодекс.

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної і соціальної політики щодо надання соціальних послуг дітям,молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

 

7. Мета бюджетної програми: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

                                                                            (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 

1094360,00

-

 

1094360,00

Усього

1094360,00

-

1094360,00

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

                                                                            (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Од.

Мережа бюджетних установ

1

-

1

1.2

Кількість штатних працівників центру

Од.

Штатний розпис

12

-

12

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість закладів,що надають соціальні послуги сім’ям,дітям та молоді,діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Од.

Мережа бюджетних установ

1

-

1

2.2

Кількість прийомних сімей,дитячих будинків сімейного типу,сімей які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених соціальним супроводом

Од.

Облік соціальної роботи

83

-

83

3

ефективності

 

 

 

-

 

 

Середні витрати на утримання одного  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Грн

Розрахункові дані

1094360,00

-

1094360,00

 

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Грн

Розрахункові дані

81830,00

-

81830,00

 

Середні витрати на здійснення соціального супроводу

 Грн

Розрахункові дані

-

-

-

 

Середні витрати на надання однієї соціальної послуги

Грн

Розрахункові дані

-

-

-

4

якості

 

 

 

-

 

4.1

Кількість підготовлених кандидатів у опікуни піклувальники,прийомні батьки -

вихователі,які пройшли підготовку та стали прийомними батьками  або батькам вихователями

Осіб

Облік соціальної роботи

2

-

2

4.2

Кількість підготовлених  прийомних батьків,батьків-вихователів,які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу

Осіб

Облік соціальної роботи

13

-

13

4.3

Збільшення кількості осіб,яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком %

%

Облік соціальної роботи

10

-

10

4.4

Збільшення кількості сімей та осіб,які перебувають в складних життєвих обставинах,знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком

%

Облік соціальної роботи

10

-

10

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення Овідіопольської  РДА                                                           __________                                 О. Вербицька______
                                                                                                                                                                 (підпис)                                                                (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник фінансового управління Овідіопольської РДА                  __________                                І. Каранфілова_______
                                                                                                                                                                         (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище)            

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813011    _1030  Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим                      категоріям громадян відповідно до законодавства                            

    (код)         (КФКВК)                                (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 573 380,0 гривень, у тому числі загального фонду – 8 573 380,0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 22.10.1993р. №3551-ХII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України від 20.12.1991р. №2011-ХII «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей»

Закон України від 18 листопада 2004 року № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни»

Закон України від 24.03.1998 року №203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких осіб та їх соціальний захист»

Закон України від 28.02.1991р. №796-XІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України від 26.04.2001р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 року №94 «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Постанова Кабінету міністрів України від 31.03.2003 №426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу»

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8 573 380,0

0

8 573 380,0

Усього

8 573 380,0

0

8 573 380,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

кошторис

8 573 380,0

0

8 573 380,0

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів пільг (включаючи членів сім’ї)

чол

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

3800

0

3800

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн./міс. на одного пільговика

 

188,0

0

188,0

4

якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                             _________             О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                       __________              І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813012  1060   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг                           

    (код)         (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 488 920,0 гривень, у тому числі загального фонду – 20 488 920,0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 21.10.1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг

20 488 920,0

0

20 488 920,0

Усього

20 488 920,0

0

20 488 920,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

кошторис

20 488 920,0

0

20 488 920,0

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів субсидій

чол

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

 2108

0

2108

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

грн./міс. на одного пільговика

 

810,0

0

810,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих  послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813021    _1030  Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                         

  (код)         (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 880,0 гривень, у тому числі загального фонду – 41 880,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 22.10.1993р. №3551-ХII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Закон України № 1584-III від 23.03.2000 "Про жертви нацистських переслідувань"

Закон України від 18 листопада 2004 року № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни»

Закон України від 20.12.1991р. №2011-ХII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України від 24.03.1998 року №203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких осіб та їх соціальний захист»

Закон України від 28.02.1991р. №796-XІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України від 14.10.1998р. №180-XIV «Про захист рослин»

Закон України від 14.12.2010 р.  № 2778-VI  «Про культуру»

Закон України від 27.01.1995 р.  № 32/95-ВР  «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Закон України від 23.05.1991 р.  № 1060-ХІI  “Про освіту”

Закон України від 26.04.2001р. №2402-IІІ «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 року №94 «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скріпленого газу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скріпленого газу.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скріпленого газу

41 880,0

0

41 880,0

Усього

41 880,0

0

41 880,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скріпленого газу

грн.

кошторис

41 880,0

0

41 880,0

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів  пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу

дом/гос

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

35

0

35

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу

грн.

 

1196,0

0

1196,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813022    _1060  Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                        

  (код)         (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 795720,0 гривень, у тому числі загального фонду – 795720,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 21.10.1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скріпленого газу.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скріпленого газу.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скріпленого газу

795 720,0

0

795 720,0

Усього

795 720,0

0

795 720,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скріпленого газу

грн.

кошторис

795 720,0

0

795 720,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скріпленого газу

дом/гос

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

155

0

155

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

 

Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скріпленого газу

грн.

 

5133,0

0

5133,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом т  окремим категоріям громадян                      

 (код)       (КФКВК)               (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 35 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 22.10.1993р. №3551-ХII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України від 20.12.1991р. №2011-ХII «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей»

Закон України від 24.03.1998 року №203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких осіб та їх соціальний захист»

Закон України від 28.02.1991р. №796-XІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 року №94 «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціальний захист»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

7. Мета бюджетної програми:

          Виплата компенсацій підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виплати компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Виплата компенсацій підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

35 000,0

0

35 000,0

Усього

35 000,0

0

35 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

35 000,0

-

35 000,0

Усього

35 000,0

-

35 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

35 000,0

0

35 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом

осіб

Звіт «Пільга 4»,

Звіт «Пільга 6»

4747

0

4747

2.2

Кількість підприємств – одержувачів  компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Од.

 

2

0

2

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн.

Розрахункові данні

7,40

0

7,40

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                       _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                    ­_________               І.О. Каранфілова 

 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813041   1040  Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами                         

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 2 500 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 « Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №726 від 25.05.2006р., №1074 від 01.08.2006

Постанова Кабінету міністрів України №900 від 11.07.2007р.

Постанова Кабінету міністрів України №1951 від 25.12.2002р.

Постанова Кабінету міністрів України №1060 від 01.08.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №57 від 22.02.2008р.

Постанова Кабінету міністрів України №1950 від 17.12.2003р.

Постанова Кабінету міністрів України №343 від 16.03.2002р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання  допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання  допомоги при народжені дитини.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

2 500 000,0

0

2 500 000,0

Усього

2 500 000,0

0

2 500 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

2 500 000,0

0

2 500 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 1250

0

1250

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

грн.

Постанова КМУ від 27.12.11р. №1751

2000,0

0

2000,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813042   1040_           Надання допомоги при усиновленні дитини                        

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 332 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 332 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 «Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №726 від 25.05.2006р., №1074 від 01.08.2006

Постанова Кабінету міністрів України №900 від 11.07.2007р.

Постанова Кабінету міністрів України №1951 від 25.12.2002р.

Постанова Кабінету міністрів України №1060 від 01.08.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №57 від 22.02.2008р.

Постанова Кабінету міністрів України №1950 від 17.12.2003р.

Постанова Кабінету міністрів України №343 від 16.03.2002р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання  допомоги при усиновлені дитини.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання  допомоги при усиновлені дитини.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги при усиновлені дитини

332 000,0

0

332 000,0

Усього

332 000,0

0

332 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

332 000,0

0

 332 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 10

0

10

2.2

Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

21

0

21

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини

грн..

Постанова КМУ                 від 27.12.11 №1751

10320

0

10320

3.2

Середній розмір  щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини

грн.

Постанова КМУ                 від 27.12.11 №1751

860

0

860

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813043   1040_    Надання допомоги при народжені дитини                        

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 400 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 70 400 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 « Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №661 від 22.06.2011

Постанова Кабінету міністрів України №155 від 23.02.2011

Постанова Кабінету міністрів України №900 від 11.07.2007р.

Постанова Кабінету міністрів України №1026 від 30.09.2009р.

Постанова Кабінету міністрів України №1060 від 01.08.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №57 від 22.02.2008р., №59 від 04.02.2009р

Постанова Кабінету міністрів України №1951 від 25.12.2002р.

Постанова Кабінету міністрів України №315 від 21.04.2005р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання  допомоги при народжені дитини.

 

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання  допомоги при народжені дитини.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги при народжені дитини

70 400 000,0

0

70 400 000,0

Усього

70 400 000,0

0

70 400 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання допомоги при народжені дитини

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

70 400 000,0

0

70 400 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народжені дитини

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 1700

0

 1700

2.2

Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народжені дитини

осіб

4500

0

4500

2.3

Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народжені третьої та наступної дитини

осіб

300

0

300

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір одноразової частини допомоги при народжені дитини

грн..

Постанова КМУ                 від 27.12.11 №1751

 

10320

0

10320

3.2

Середній розмір щомісячної частини допомоги при народжені дитини

грн..

860

0

860

3.3

Середній розмір щомісячної частини допомоги при народжені третьої та наступної дитини

грн..

1530

0

1530

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 


Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813044   1040_     Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування                         

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 11 000 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 « Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №661 від 22.06.2011

Постанова Кабінету міністрів України №493 від 14.04.2004р.

Постанова Кабінету міністрів України №1087 від 25.08.2004р.

Постанова Кабінету міністрів України №1026 від 30.09.2009р.

Постанова Кабінету міністрів України №87 від 01.02.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №57 від 22.02.2008р.

Постанова Кабінету міністрів України №724 від 20.08.2008р.

Постанова Кабінету міністрів України №1951 від 25.12.2002р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

11 000 000,0

0

11 000 000,0

Усього

11 000 000,0

0

11 000 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встанов- лено опіку чи піклування

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

11 000 000,0

0

11 000 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 22

0

 22

2.2

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

218

0

218

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування

грн..

Постанова КМУ                   від 27.12.11 №1751

3118

0

3118

3.2

Середній розмір  допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування

грн..

Постанова КМУ                   від 27.12.11 №1751

3888

0

3888

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова

amily:"Times New Roman"'>0

 

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813045   1040_     Надання допомоги на дітей одиноким матерям                         

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 19 000 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 « Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №311 від 15.03.2006

Постанова Кабінету міністрів України №315 від 21.04.2005р.

Постанова Кабінету міністрів України №493 від 14.04.2004р.

Постанова Кабінету міністрів України №87 від 01.02.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №1026 від 30.09.2009р.

Постанова Кабінету міністрів України №1060 від 01.08.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №87 від 01.02.2006р.

Постанова Кабінету міністрів України №57 від 22.02.2008р.

Постанова Кабінету міністрів України №343 від 16.03.2002р.

Постанова Кабінету міністрів України №1950 від 17.12.2003р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

19 000 000,0

0

19 000 000,0

Усього

19 000 000,0

0

19 000 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

19 000 000,0

0

19 000 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 300

0

300

2.2

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

705

0

705

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям

грн..

Постанова КМУ                  від 27.12.11 №1751

1400,0

0

1400,0

3.2

Середній розмір  допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям

грн..

Постанова КМУ                  від 27.12.11 №1751

1650,0

0

1650,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 


Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813046   1040_         Надання тимчасової державної допомоги дітям                         

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 500 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №189 від 22.02.2006 «Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання тимчасової державної допомоги дітям

500 000,0

0

500 000,0

Усього

 500 000,0

0

500 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 500 000,0

0

 500 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 15

0

15

2.2

Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

30

0

30

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років

грн..

Постанова КМУ                  від 27.12.11 №1751

777

0

777

3.2

Середній розмір  тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн..

Постанова КМУ                  від 27.12.11 №1751

1000

0

1000

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

�               

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813047   1040_    Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям                         

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 21 500 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2011р. №1751 «Про державну допомогу сім’ям  з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України №189 від 22.02.2006 «Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

21 500 000,0

0

21 500 000,0

Усього

 21 500 000,0

0

21 500 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 21 500 000,0

0

 21 500 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість одержувачів  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 500

0

500

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

грн..

Постанова КМУ                   від 27.12.11 №1751

3580,0

0

3580,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813050  1070     Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 114 920,0 гривень, у тому числі загального фонду – 114 920,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 28.02.1991р. №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення державних гарантій  соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

114 920,0

0

114 920,0

Усього

114 920,0

0

114 920,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на забезпечення надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

114 920,0

0

114 920,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

Реєстр на відпуск лікарських засобів і медичних препаратів учасникам аварії на ЧАЕС по пільговим рецептам

38

0

38

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн.

Розрахункові дані

3000

0

3000

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

>

 

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813081   1010_   Надання державної соціальної  допомоги особам з інвалідністю з

                                 дитинства  та дітям з інвалідністю                        

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 22 000 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з   інвалідністю» №2109-ІІІ від 16.11.2000 р. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596-99п.

Закон України стосовно пенсійного забезпечення  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (2109-14)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

22 000 000,0

0

22 000 000,0

Усього

 22 000 000,0

0

22 000 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства  та дітям з інвалідністю

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 22 000 000,0

0

 22 000 000,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

кількість одержувачів допомоги інвалідам  з дитинства  І групи

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 130

0

 130

2.2

кількість одержувачів допомоги інвалідам  з дитинства ІІ групи

осіб

200

0

200

2.3

 

 

кількість одержувачів допомоги інвалідам  з дитинства ІІІ групи

осіб

180

0

180

2.4

кількість одержувачів допомоги на дітей – інвалідів віком до 18 років

осіб

350

0

350

2.5

кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства І групи 

осіб

100

0

100

2.6

кількість одержувачів надбавки  на догляд на дітей – інвалідів віком до 6 років 

осіб

80

0

80

2.7

кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей – інвалідів віком від 6 до 18 років

осіб

200

0

200

2.8

кількість одержувачів допомоги на поховання дитини – інваліда віком від 6 до 18 років

осіб

5

0

5

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи

грн.

Закон України      №2109-ІІІ від 16.11.2000 р. 

1497

0

1497

3.2

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи

грн.

1497

0

1497

3.3

середній розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи 0

грн.

1497

0

1497

3.4

середній розмір допомоги на дітей – інвалідів віком до 18 років

грн.

1497

0

1497

3.5

середній розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства І групи

грн.

909,55

0

909,55

3.6

середній розмір надбавки на догляд на дітей – інвалідів віком до 6 років

грн.

1150,0

0

1150,0

3.7

середній розмір надбавки на догляд на дітей–інвалідів віком від 6 до 18 років

грн.

1427,16

0

1427,16

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813082   1010_   Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,  та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд                        

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 10 000 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 18.05.2004р. №1727-ІУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

10 000 000,0

0

10 000 000,0

Усього

 10 000 000,0

0

10 000 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 10 000 000,0

0

 10 000 000,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість осіб з інвалідністю 1 групи

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 30

0

 30

2.2

Кількість осіб з інвалідністю 2 групи

осіб

160

0

160

2.3

Кількість осіб з інвалідністю 3 групи

осіб

200

0

200

2.4

Кількість осіб, які не мають права на пенсію

осіб

50

0

50

2.5

Кількість осіб, які отримують допомогу по втраті годувальника

осіб

150

0

150

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги  особам з інвалідністю 1 групи

грн.

 

 

 Закон України             від 18.05.2004р.  №1727-ІУ

1497,0

0

1497,0

3.2

Середній розмір допомоги  особам з інвалідністю 2 групи

грн.

1497,0

0

1497,0

3.3

Середній розмір допомоги  особам з інвалідністю 3 групи

грн.

1497,0

0

1497,0

3.4

Середній розмір допомоги  особам, які не мають права на пенсію

грн.

1497,0

0

1497,0

3.5

Середній розмір допомоги  особам,  які отримують допомогу по втраті годувальника

грн.

1560,11

0

1560,11

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813083   1010_   Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи               внаслідок психічного розладу

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)     

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 2 500 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи в наслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу.

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу.

2 500 000,0

0

2 500 000,0

Усього

 2 500 000,0

0

2 500 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи  внаслідок психічного розладу

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 2 500 000,0

0

 2 500 000,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість осіб, які здійснюють догляд  за особами з інвалідністю І  групи внаслідок психічного розладу

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 30

0

30

2.2

Кількість осіб, які здійснюють догляд  за особами з інвалідністю 2  групи внаслідок психічного розладу

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

80

0

80

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги  особам, які здійснюють догляд  за особами з інвалідністю І  групи внаслідок психічного розладу

грн.

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192

1894

0

1894

3.2

Середній розмір допомоги  особам, які здійснюють догляд  за особами з інвалідністю 2  групи внаслідок психічного розладу

грн.

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192

1894

0

1894

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

le='mso-spacerun:yes'>     ­_________                 І.О. Каранфілова

 

�               

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813084   1040_   Надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 200 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 1 200 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098 «Про затвердження порядку призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

1 200 000,0

0

1 200 000,0

Усього

 1 200 000,0

0

1 200 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на надання тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 1 200 000,0

0

 1 200 000,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 66

0

66

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір допомоги  непрацюючій особі, яка досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

грн.

Постанова КМУ                  від 27.12.2017 №1098

1500,0

0

1500,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813085  1010     Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 20 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. №832 «Про  підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

20 000,0

0

20 000,0

Усього

 20 000,0

0

20 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

 20 000,0

0

 20 000,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 50

0

50

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

грн.

Постанова КМУ                  від 26.07.1996р. №832

33,33

0

33,33

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813090 1030  Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)     

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67 800,0 гривень, у тому числі загального фонду – 67 800,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445  «Про затвердження Порядку проведення поховання померлих (загиблих) осіб, які мають заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

67 800,0

0

67 800,0

Усього

67 800,0

0

67 800,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

67 800,0

0

67 800,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

8

0

8

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір виплат

грн.

Постанова КМУвід 28.10.2004 №1445 

8475,0

0

8475,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

man";mso-ansi-language:RU'> 

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813122   1040  Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей                   жінок та чоловіків                        

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)     

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 5 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. №832 «Про  підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Здійснення в районі заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення здійснення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Проведення заходу до Дня сім’ї та Дня матері

5 000,0

0

5 000,0

Усього

5 000,0

0

5 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

5 000,0

-

5 000,0

Усього

5 000,0

-

5 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Придбання подарунків жінкам до Дня матері

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

5 000,0

0

5 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Подарунки жінкам до Дня матері

Од.

Відомість на видачу

10

0

10

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Витрати на придбання одного подарунку

грн.

Видаткова накладна

500,0

0

500,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Забезпечення подарунками учасників заходу

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813123      1040  Заходи державної політики з питань сім’ї                         

  (код)       (КФКВК)                  (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 250 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. №832 «Про  підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення підтримки сімей з дітьми у районі.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення підтримки сімей з дітьми.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з багатодітних сімей

60 000,0

0

60 000,0

2

Придбання одягу та взуття дітям із сімей  соціально-незахищених категорій

190 000,0

0

190 000,0

Усього

250 000,0

0

250 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

250 000,0

-

250 000,0

Усього

250 000,0

-

250 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з багатодітних сімей

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

60 000,0

0

60 000,0

1.2

Придбання одягу та взуття дітям із сімей  соціально-незахищених категорій

грн.

190 000,0

0

190 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з багатодітних сімей

Од.

Відомість на видачу

60

0

60

2.2

Дитячий одяг, взуття

Од.

Відомість на видачу

125

0

125

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Сума допомоги на одну дитину

грн.

Розрахункові данні

1000,0

0

1000,0

3.1

Витрати на одну одиницю одягу (взуття)

грн.

1520,0

0

1520,0

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Рівень забезпеченості підтримки сімей   з дітьми

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова pt;font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU'> 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова 

 

 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813131   1040  Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми «Молодь України»                      

  (код)       (КФКВК)                  (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 120 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. №832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Поліпшення становища дітей та молоді в районі.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення поліпшення становища дітей та  молоді в районі.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей та молоді, забезпечення їх соціального захисту

120 000,0

0

120 000,0

Усього

120 000,0

0

120 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

120 000,0

-

120 000,0

Усього

120 000,0

-

120 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Проведення заходів для дітей

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

10 000,0

0

10 000,0

1.2

Придбання новорічних подарунків

грн.

110 000,0

0

110 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Іграшки та спортивний інвентар

Од.

Відомість на видачу

100

0

100

2.2

Солодкі подарунки

Од.

Відомість на видачу

1400

0

1400

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Витрати на одну іграшку

грн.

Розрахункові данні

100,0

0

100,0

3.1

Витрати на один солодкий подарунок

грн.

78,6

0

78,6

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Рівень поліпшення становища дітей та  молоді в районі

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________               І.О. Каранфілова

 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                      

  (код)       (КФКВК)               (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 500 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України від 26.04.2001р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства»

Закон України від 26.01.2016р. №936-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримка сімей з дітьми»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення оздоровлення дітей та підлітків.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення оздоровлення дітей та підлітків.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Придбання путівок до дитячих оздоровчих таборів

500 000,0

0

500 000,0

Усього

500 000,0

0

500 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

500 000,0

-

500 000,0

Усього

500 000,0

-

500 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Забезпечення оздоровчої

кампанії

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

500 000,0

0

500 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Дитячі путівки

Од.

Видаткова накладна

62

0

62

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Витрати на одну дитячу путівку

грн.

Видаткова накладна

7936,0

0

7936,0

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Рівень забезпеченості дітей путівками

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                       _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                    ­_________               І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813160   1010   Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги                       

  (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 290 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 290 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету міністрів України №832 від 26.07.1996р.

Постанова Кабінету міністрів України №558 від 29.04.2004р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги.

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги

290 000,0

0

290 000,0

Усього

 290 000,0

0

290 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

106

0

106

1.2

Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг

осіб

105

0

105

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

 105

0

 105

2.1.1

Інвалідам І групи

осіб

49

0

49

2.1.2

Громадянам похилого віку

осіб

5

0

5

2.1.3

Інвалідам ІІ групи

осіб

50

0

50

2.1.4

Інвалідам ІІІ групи

осіб

1

0

1

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

-

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій

відсоток

 

100

0

100

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова 

 


 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813171 1010  Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування

(код)       (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 670,0 гривень, у тому числі загального фонду – 20 670,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 №228 «Про Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування»

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991р. №875-ХІІ.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Витрати на забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.

20 670,0

0

20 670,0

Усього

20 670,0

0

20 670,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Витрати на забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

грн.

Кошторис, ф.2 «Звіт про надання та використання коштів загального бюджету»

20 670,0

0

20 670,0

2.

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість одержувачів компенсації

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

48

0

48

3.

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Середній розмір виплат

грн.

Постанова КМУ від 14.02.2007р. №228

424,0

0

424,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпечення громадян допомогою

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813191   1030      Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці                       

  (код)       (КФКВК)               (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 110 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

7. Мета бюджетної програми:

          Посилення соціального захисту та поліпшення рівня життя ветеранів війни та праці району.

 

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення посилення соціального захисту та поліпшення рівня життя ветеранів війни та праці району.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Придбання ветеранам війни та праці, інвалідам слухових апаратів

21 000,0

0

21000,0

2

Проведення заходів до Дня Перемоги

1 000,0

0

1 000,0

3

Щомісячна стипендія Сеїну М.А. у розмірі 7000 грн. за вагомий внесок у розвиток Овідіопольського району з питань  соціального захисту ветеранів Другої світової війни

84 000,0

0

84 000,0

4

Проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобиля та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

1 000,0

0

1 000,0

5

Проведення заходів до Дня інвалідів

1 000,0

0

1 000,0

6

Участь в мітингах та покладання квітів до пам’ятників

2 000,0

0

2 000,0

Усього

110 000,0

0

110 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

110 000,0

-

110 000,0

Усього

110 000,0

-

110 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Придбання ветеранам війни та праці, інвалідам слухових апаратів

грн.

Кошторис

21 000,0

0

21 000,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість ветеранів війни та праці, інвалідам, які потребують слухові апарати

Од.

Розпорядження РДА, журнали обліку громадян

2

0

2

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Видатки на придбання ветеранам війни та праці, інвалідам слухових апаратів

грн.

Видаткова накладна

10 500,0

0

10 500,0

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Рівень забезпеченості ветеранів війни та праці, інвалідів слуховими апаратами

відсоток

 

100

0

100

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                       _________                О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                    ­_________                І.О. Каранфілова 

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813230  1040  Виплата державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’я за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

     (код)       (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4264540,0 гривень, у тому числі загального фонду – 4264540,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Порядок інформування про призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сім’ях опікунів (піклувальників) за принципом «гроші ходять за дитиною» чи припинення її виплати в умовах експерименту 2008 році, затверджений  Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.05.2007 №1880

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом гроші ходять за дитиною»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

          Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’я за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення охоплення дітей–сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім’ями 

4 264 540,0

0

4 264 540,0

Усього

4 264 540,0

0

4 264 540,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Усього

-

-

-

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Кількість дитячих будинків сімейного типу

 

Од.

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

6

0

6

1.2

Кількість прийомних сімей

Од.

4

0

4

 

Кількість прийомних батьків

Осіб

4

 

4

 

Кількість батьків - вихователів

осіб

7

 

7

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу

осіб

журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

41

0

41

2.1.1

Кількість вихованців у прийомних сім’ях

осіб

8

0

8

3

Ефективності  

 

 

 

 

 

3.1

Діто-дні відвідування

Дн.

 

365

 

365

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                     _________                 О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                  ­_________                 І.О. Каранфілова

 

Затверджено

                                Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                                                                                              Управління соціального захисту

                                                                                                 населення Овідіопольської РДА 

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)   

 ___________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1. 0800000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

     (код)                    (найменування головного розпорядника)

2.  0810000       Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА

      (код)                     (найменування відповідального виконавця)   

3. 0813242   1090      Інші видатки на соціальний захист населення                       

  (код)       (КФКВК)               (найменування бюджетної програми)   

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 880 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 880 000,0  гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ».

Рішення Овідіопольської районної ради від 14.02.2019 року №447-УІІ «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2019 рік».

Рішення Овідіопольської районної ради від 22.12.2017 року №302-УІІ «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» зі змінами.

 

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення ефективної державної соціальної політики

 

7. Мета бюджетної програми:

     Посилення соціального захисту та поліпшення рівня життя вразливих верств населення району.

 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення соціального захисту та поліпшення рівня життя вразливих верств населення району.

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання цільової адресної допомоги населенню на лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та вирішення соціально-побутових потреб соціально вразливих та пільгових категорій населення району

222 417,0

0

222 417,0

2

Фінансова підтримка хворих з нирковою недостатністю, за поданням Овідіопольської центральної районної лікарні, у розмірі 1000 гривень – щоквартально

115 000,0

0

115 000,0

3

Надання матеріальної допомоги бездомним громадянам, безпритульним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

10 000,0

0

10 000,0

4

Фінансова підтримка сімей, які виховують трійню (у віці до 18 років) у розмірі 5000 гривень – щомісячно на сім’ю

30 000,0

0

30 000,0

5

Прибдання санаторно-курортних путівок для лікування дітей-інвалідів та особи, що супроводжує, яка не передбачає лікування

32 183,0

0

32 183,0

6

Щомісячні стипендії обдарованим дітям та дітям із сімей соціально-незахищених категорій району

470 400,0

0

470 400,0

Усього

880 000,0

0

880 000,0

 

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої програми

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист» 

880 000,0

-

880 000,0

Усього

880 000,0

-

880 000,0

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальн. фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

1.1

Надання цільової адресної допомоги населенню на лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та вирішення соціально-побутових потреб соціально вразливих та пільгових категорій населення району

грн.

Кошторис

222 417,0

0

222 417,0

1.2

Фінансова підтримка хворих з нирковою недостатністю, за поданням Овідіопольської центральної районної лікарні, у розмірі 1000 гривень – щоквартально

грн.

Кошторис

115 000,0

0

115 000,0

1.3

Фінансова підтримка сімей, які виховують трійню (у віці до 18 років) у розмірі 5000 гривень – щомісячно на сім’ю

грн.

Кошторис

30 000,0

0

30 000,0

1.4

Прибдання санаторно-курортних путівок для лікування дітей-інвалідів та особи, що супроводжує, яка не передбачає лікування

грн.

Кошторис

32 183,0

0

32 183,0

1.5

Щомісячні стипендії обдарованим дітям та дітям із сімей соціально-незахищених категорій району

грн.

Кошторис

470 400,0

0

470 400,0

2

Продукту

 

 

 

 

 

2.1

Кількість громадян, які потребують матеріальної допомоги

осіб

Розпорядження РДА, журнали обліку громадян

60

0

60

2.2

Кількість хворих з нирковою недостатністю, які потребують фінансової підтримки

осіб

28

0

28

2.3

Кількість сімей, які виховують трійню

осіб

3

0

3

2.4

Кількість дітей-інвалідів, що потребують придбання санаторно-курортних путівок для лікування

осіб

3

0

3

2.5

Кількість обдарованих дітей та дітей із сімей соціально-незахищених категорій району

осіб

82

0

82

3

Ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Видатки на надання цільової адресної допомоги населенню на лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та вирішення соціально-побутових потреб соціально вразливих та пільгових категорій населення району

грн./чол

кошторис,

Ф.2 «Звіт про надання та використання  коштів загального фонду»,

Розпорядження РДА

3706,0

0

3706,0

3.2

Видатки на фінансову підтримку хворих з нирковою недостатністю, за поданням Овідіопольської центральної районної лікарні, у розмірі: 1000 гривень – щоквартально

грн./чол

1000,0

0

1000,0

3.3

Видатки на фінансову підтримку сімей, які виховують трійню (у віці до 18 років) у розмірі: 5000 грн. – щомісячно на сім’ю

грн./чол

5000,0

0

5000,0

3.4

Видатки на прибдання санаторно-курортних путівок для лікування дітей-інвалідів та особи, що супроводжує, яка не передбачає лікування

грн./чол

10727,0

0

10727,0

3.5

Видатки на щомісячні стипендії обдарованим дітям та дітям із сімей соціально-незахищених категорій району

грн./чол

478,0

0

478,0

4

Якості

 

 

 

 

 

4.1

Рівень забезпеченості соціальним захистом та поліпшенням рівня життя вразливих верств населення району

відсоток

 

100

0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення Овідіопольської РДА                       _________                О.М. Вербицька

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                    ­_________                І.О. Каранфілова